Teoria pracy

Na pracę można spojrzeć z kilku punktów widzenia. Jednym z bardziej popularnych jest praca według Adama Smitha. Stwierdza on, że praca całego narodu odpowiada współczesnej kategorii produktu krajowego brutto czyli PKB. Owy PKB to w ekonomi bardzo znaczące pojęcie dla określenia efektywności pracy społeczeństwa danego kraju. Choć nie jest on idealny to w większości przypadków się sprawdza. Opisuje on zagregowaną wartość dóbr i usług, które to zostały już finalnie wytworzone przez różne czynniki produkcji.

 

Wracając do aspektu poruszanego przez Smitha, wyraził on jasną opinię, która to pokazuje, że bogactwo całego społeczeństwa jest zależna od ilości pracy, jaką one wykonają. Wyróżnił on także dwie grupy, które się do tego przyczyniają, a są to pracownicy oraz pracodawcy. Przedsiębiorca to jest osoba tworząca miejsca pracy oraz odpowiadająca na potrzeby klientów. Wykorzystuje on do tego celu pracowników, którym to płaci odpowiednie wynagrodzenie. Pracodawca poszukuje pracowników przy pomocy różnych mediów, dając ogłoszenia o prostej zawartości dam pracę i nazwa miasta, czy też oferty pracy Mikołów.