Teoria pracy

Na pracę można spojrzeć z kilku punktów widzenia. Jednym z bardziej popularnych jest praca według Adama Smitha. Stwierdza on, że praca całego narodu odpowiada współczesnej kategorii produktu krajowego brutto czyli PKB. Owy PKB to w ekonomi bardzo znaczące pojęcie dla określenia efektywności pracy społeczeństwa danego kraju. Choć nie jest on idealny to w większości przypadków […]

Woda w ludzkim organizmie – do czego jest potrzebna?

Organizm ludzki to świetnie działający mechanizm, od którego możemy się wiele nauczyć. Podstawowym jego napędem i elementem konstrukcyjnym jest niepozorna substancja, o której często nie myślimy zbyt poważnie. Jakie znaczenie dla naszego ciała ma woda? Źródło funkcjonowania, życia i urody? Ile wody w organizmie się znajduje? Woda to podstawowy składnik wszystkich procesów życiowych w naszym […]